____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявен е конкурс за 60(шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част – гр.София – военно формирование 54800 – гр.София

ОБЯВА
 
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед №ОХ-23/13.01.2021г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за  60(шестдесет)  войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска част –   гр.София – военно формирование 54800 – гр.София.
 
Документи се приемат до:
08.03.2021г. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.livechatalternative.com/