____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол е обявена вакантна офицерска длъжност

ОБЯВА
 
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 – Сливен за приемане на военна служба, на лице изпълнявало военна служба/кадрова военна служба/.
 
 
 
Документи се приемат до:
09.07.2021 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.