____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности. 2 (две) за офицери във военно формирование 24900 - София и 1 (една) длъжност за старшина във военно формирование 34630 - Божурище

ОБЯВА

Офис за военен отчет в общината обявява, че със заповед   ОХ- 686/10.08.2021г.  на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности. 2 (две) за офицери във военно формирование 24900 – София и 1 (една) длъжност за старшина във военно формирование 34630 – Божурище от състава на Военновъздушните сили, на лица изпълнявали военна служба ( кадрова военна служба).

Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес -13.09.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра,
гр. Мездра, ул. „Христо Ботев “ № 27, тел. 0910 9 23 56, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман,
гр. Роман, бул. „Христо Ботев “ № 132-136, тел.09123 23-10, 0888218242;
3. Офис за военен отчет в община Криводол,
гр. Криводол, /старата сграда на община Криводол/, тел.0888218242;

4. Военно окръжие II степен -Враца, гр.Враца, ул.Алеко Константинов 10, тел.092 62 40 44;

https://www.livechatalternative.com/