____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 – гр. София

ОБЯВА
 
Офис за военен отчет обявява, че със заповед
 ОХ- 632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 –
гр. София, за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища
 в страната или в чужбина.
 
Срок за подаване на документи по местоживеене и постоянен адрес:
07.10.2021 год. включително.
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2.   Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
3.   Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10,
тел.092 62 40 44.
https://www.livechatalternative.com/