____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

-За военно формирование 22980 – София                     – 11 длъжности
-За военно формирование 52210 – Банкя                         – 11 длъжности
-За военно формирование 28860 – Горна Малина          – 20 длъжности.


Срок за подаване на документи
 до 26.11.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1.     Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 55718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242.
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

https://www.livechatalternative.com/