____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на  260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности във военни формирования от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Документи се приемат до:
10.12.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.