____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер в служба “Военна полиция” на длъжност “Началник на сектор” “Административен” в Регионална служба “Военна полиция” гр. Сливен

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 1004/08.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер в служба "Военна полиция" на длъжност "Началник на сектор" "Административен" в Регионална служба "Военна полиция" гр. Сливен, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Изисквания за минимално образование и квалификация – висше, образователна- квалификационна степен "Магистър".
Документи се приемат до:
03.12.2021 год. включително.


Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

https://www.livechatalternative.com/