____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕЗДРА

 

        Обявен е конкурс за 1199 длъжности за резервисти за кандидатстване в доброволния резерв в СВ, ВВС и ВМС който ще се проведе през м. 04.2013г.

        Документи се приемат до 28 март 2013г. включително във Военно окръжие-Враца.
        Информация за условията за кандидатстване и подаване на документи могат да се получат в офиса за военен отчет намиращ се в стая №308 на община Мездра или във Военно окръжие – Враца.
 
Телефони за връзка:
0910/5-57-18; 9-23-56;
0888 218 242 или
092/62-40-44, вътр. 256 – ц.сл. С.Исаев