____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантна длъжност в Централно военна окръжие

ОБЯВА
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ – 346/08.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една)  вакантна длъжност в Централно военна окръжие, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба), както следва:
-         Старши специалист II степен в отделение „Логистика“ на щаба на Централно военно окръжие.
-        
Документи се приемат до:
10.05.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

https://www.livechatalternative.com/