____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

ОБЯВА
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-409/03.06.2022г.  на Командира на Съвместното командване на силите са обявени  вакантни войнишки длъжности  във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:
·         във в.ф.22980 – София                       – 4 длъжности;
·         във в.ф.52210 – Банкя                        – 6 длъжности;
·         във в.ф.28860 – Горна Малина        – 15 длъжности;

Документи се приемат до:
08.07.2022 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327