____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:

-        за Младши специалист – 120 длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“ гр.Велико Търново;
-        за Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана – 30 длъжности във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр.Шумен.


Документи се приемат до:
06.07.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888 218 242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.
GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/