____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за обявени 265 (двеста шестдесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина

ОБЯВА


Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-847/04.07.2022 г. на Командира на Сухопътните войски са обявени              265 (двеста шестдесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

-        в гарнизон София                        – 18 длъжности;
-        в гарнизон Стара Загора              – 45 длъжности;
-        в гарнизон Ямбол                         – 35 длъжности;
-        във в.ф.52740 – Хасково               – 20 длъжности;
-        в гарнизон  Плевен                       – 30 длъжности;
-        във в.ф.34750- Карлово                – 102 длъжности;
-        във в.ф.54060- Шумен                 – 5 длъжности;
-        във в.ф.42600 – Мусачево           – 10 длъжности;

Документи се приемат до:
26.08.2022 год. включително.


Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

https://www.livechatalternative.com/