____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

ОБЯВА
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-01-317/20.07.2022г. на Командира на Военноморските сили са обявени 108 (сто и осем) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

-        във  в.ф. 38920 -Варна          – 16 длъжности;
-        във в.ф. 28580 -Варна           – 12 длъжности;
-        във в.ф. 34410 -Варна           – 4 длъжности;
-        във в.ф. 32140 -Варна           – 1 длъжност;
-        във в.ф. 26800 -Варна           – 7 длъжности;
-        във в.ф. 26870 -Варна           – 1 длъжност;
-        във в.ф. 54830 -Варна           – 2 длъжности;
-        във в.ф. 28430 -Каменар       – 2 длъжности;
-        във в.ф. 22580 -Приселци    – 3 длъжности;
-        във  в.ф. 36940 -Варна           – 3 длъжности;
-        във в.ф. 38010 -Варна           – 2 длъжности;
-        във в.ф. 32300 -Варна           – 7 длъжности;
-        във в.ф. 32890 -Бургас          – 3 длъжности;
-        във в.ф. 22480 -Бургас          – 32 длъжности;
-        във в.ф. 18360 -Бургас          – 11 длъжности;
-        във в.ф. 34590 -Бургас          – 2 длъжности;

Документи се приемат до:
07.09.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327