____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ОБЯВА
Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-655/05.08.2022г. на Командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

- във  в.ф. 52630 – Пловдив  –   8 длъжности;
- във в.ф. 48650 – Пловдив   – 13 длъжности;
- във в.ф. 56130 – Банкя       –    9 длъжности;
- във в.ф. 56100 – Пловдив  –    2 длъжности;
- във в.ф. 54120 – Пловдив  –    1 длъжност;
- във в.ф. 56130 – Банкя      –     6 длъжности;
 

 

 

 
Документи се приемат до:
09.09.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/