____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Националната гвардейска част

 
 
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
В ОБЩИНИ МЕЗДРА, КРИВОДОЛ И РОМАН
 
ИНФОРМИРА

Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на
Националната гвардейска част 
са обявени 60 вакантни длъжности
за приемане на военна служба
в Национална гвардейска част – град София
 /военно формирование 54800-София/.

Документи се приемат до
03 октомври 2022г. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327