____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантна офицерска длъжност в командването на Военновъздушните сили

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед на министъра на отбраната №ОХ-838/05.09.2022г. е обявена вакантна офицерска длъжност в командването на  Военновъздушните сили /военно формирование 22800 -София/ за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.


Документи се приемат до:
21.10.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

https://www.livechatalternative.com/