____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за удължаване на сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв

           Министерството на отбраната на Република България, чрез структурите на Централно военно окръжие и Военномедицинска академия, удължава сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв за военните формирования на видовете въоръжени сили в изпълнение на заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-193/08.03.2013 г. и МЗ № ОХ-232/25.03.2013 г., както следва:
- срок за подаване на документи на кандидати за служба в доброволния резерв във военните окръжия, областните военни отдели и отдел ”Столичен”, офисите за военен отчет в общините/районите – до 11.05.2013 г.;
- до 14.05.2013 г. в структурите на Военномедицинска академия да завърши медицинското освидетелстване за годност и оценка на психологичната

пригодност на кандидатите за служба в доброволния резерв;
- до 17.05.2013 г. съответните териториални структури на Централното военно окръжие да изпратят документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса;
- до 22.05.2013 г. списъците на допуснатите и не допуснатите до конкурсите кандидати по областни военни отдели да се обявят в сайта на Централно военно окръжие и се поставят на общодостъпно място във военното окръжие и областните военни отдели;
- срок за провеждане на конкурсите – до 31.05.2013 г.

Желаещите граждани да кандидатстват за служба в доброволния резев, могат да подават своите документи всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа в съответните териториални структури на Централно военно окръжие.

 

https://www.livechatalternative.com/