____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Командването за логистична поддръжка

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-1130/30.09.2022 г. на Командира на Командване за логистична поддръжка са обявени  19(деветнадесет)  вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на командването за логистична поддръжка, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:
-        за в.ф. 54300 – София                  – 2 длъжности;
-        за в.ф. 54870 – София                  – 9 длъжности;
-        за в.ф. 54630 – Бургас                  – 4 длъжности;
-        за в.ф. 52370 – Негушево            – 2 длъжности;
-        за в.ф. 22620 – София                  – 2 длъжности.
Документи се приемат до:
24.11.2022 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327
 

Обява за Командване за логистична поддръжка