____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННИ ОРКЕСТРАНТИ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед №ОХ- 989/19.10.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни сержантски длъжности/военни оркестранти/ във военнo формированиe 56100 – Пловдив от състава на Съвместното командване на Специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
 
 
 
Срок за подаване на документи:
11.11.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
 GSM 0884541327