____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за вакантна офицерска длъжност във военно формирование от състава на Военновъздушните сили

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 995/20.10.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 32040-Крумово от състава на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).


Документи се приемат до:
18.11.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/