____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Съвместното командване на силите

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ-1023/28.10.2022г.  на Министъра на отбраната на Република България е обявена  вакантна сержантска длъжност  във военно формирование 18270-Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите, чрез приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба/кадрова военна служба/.

Документи се приемат до:
25.11.2022 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327
https://www.livechatalternative.com/