____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2023 г.

   Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол Ви информира, че със заповед № ОХ-1132/05.12.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, както следва:
За Сухопътни войски                                      – 1387 длъжности;
-          от тях:
-          за военно формирование 54990-Враца – 202 длъжности;

За Военноморските сили                                  – 29 длъжности;
 
За Централно военно окръжие                       – 126 длъжности;
 
-         от тях:
-                      за  в.ф.52600 – Враца
          /Военно окръжие II степен – Враца/ – 10 длъжности;
 
 
Срок за подаване на документите:
 
 до 27.10.2023 г.
   Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44, 0884541327