____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за служба в Сухопътни войски

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-1591/30.11.2022 г. на Командира на Сухопътните войски са обявени 225(двестадвадесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

-       във в.ф.52750 – София – 20 длъжности;
-       в гарнизон Стара Загора – 25 длъжности;
-       в гарнизон Ямбол – 55 длъжности;
-       във в.ф.52740 – Хасково – 15 длъжности;
-       във в.ф.38220- Плевен – 5 длъжности;
-       във в.ф.34750- Карлово – 80 длъжности;
-       във в.ф.42600 – Мусачево – 10 длъжности;
-       във в.ф.28330 – Смолян – 15 длъжности;
 
 
 
Документи се приемат до:
20.01.2023 год. включително.
 
 
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1. Офис за военен отчет в община Мездра
 /стая 308 на община Мездра/
или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман
/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол
/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10,
тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327