____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Командването за логистична поддръжка

Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед № РД-1494/012.12.2022г. , на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 260 вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

-за в. ф. 26690 – Павликени         – 17 длъжности ;
-за в. ф. 22700 – Костенец            – 19 длъжности ;
-за в. ф. 22780 – Долно Камарци  – 16 длъжности ;
-за в. ф. 28130 – Стражица           – 19 длъжности ;
-за в. ф. 42610 – Козарско            – 19 длъжности ;
-за в. ф. 24480 – Ловеч                  – 15 длъжности;
-за в. ф. 22680 – Карлово              – 28 длъжности;
-за в. ф. 22060 – Велико Търново – 15 длъжности;
-за в. ф. 28930 – Брацигово          – 19 длъжности ;
-за в. ф. 42700 – Сливен                – 13 длъжности ;
-за в. ф. 24350 – Кочово                – 7 длъжности
         и за район Осетеново                 – 19 длъжности;
-за в. ф. 24540 – Светлен              – 19 длъжности;
-за в. ф. 24850 – Змейово              – 17 длъжности;
-за в. ф. 22960 – Царева Ливада   – 18 длъжности
 
Документи се приемат до:
27.01.2023 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327