____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за набиране на кандидати за военна служба за Съвместното командване на специалните операции

Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед № №3РД-4915/12.12.2022г. , на командира на Съвместното командване на специалните операции  е разкрита процедура по обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
1.   Бойни формирования:
-за в. ф. 54120 – Пловдив              – 4 длъжности ;
-за в. ф. 52630 – Пловдив              – 5 длъжности ;
-за в. ф. 48650 – Пловдив              – 9 длъжности ;
2.Щабни формирования:
-за в. ф. 56100 – Пловдив              – 2 длъжности ;
-за в. ф. 56130 – Банкя                 – 10 длъжности ;
Документи се приемат до:
10.02.2023 год. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;
2.Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4.Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,
GSM 0884541327