ОБЩИНА МЕЗДРА – ОФИЦИАЛЕН САЙТ

Община Мездра напомня, че е забранено увреждането на дървета при брането на липов цвят


В МОМЕНТА СЕ ИЗВЪРШВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БАЗАТА ДАННИ. АКО НЕ ВИЖДАТЕ ДАДЕН РАЗДЕЛ, ОПИТАЙТЕ ДА ГО ДОСТЪПИТЕ ЧРЕЗ ТЪРСАЧКАТА!

Домът за стари хора в Мездра отпразнува 15 години от своето създаване

                Единствената специализирана институция на територията на община Мездра за предоставяне на постоянна грижа извън обичайната домашна среда на лица в пенсионна възраст – Домът за стари хора в гр. Мездра, отпразнува тържествено 15 години от своето създаване.                Честването уважиха представители на […]

Община Мездра напомня, че е забранено увреждането на дървета при брането на липов цвят

               Община Мездра напомня, че съгласно заповед на кмета на общината е забранено рязането, чупенето и увреждането на дървета при брането на липов цвят, растящи върху Общински поземлен фонд или в зелените площи на територията на общината – алеи, паркове, градини, тротоари и други площи, които са общинска собственост. […]

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 363/04.06.2024 г. на Кмета на община Мездра е одобрено „Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/ в обхвата на: УПИ XXV, ПИ 30510.501.9992 и УПИ XXIV, ПИ 30510.501.36 в кв. 21 по КККР на с. Зверино, одобрени със Заповед № РД-18-1626/19.09.2018 г., за промяна на вътрешните граници“

Заповед №363 Записка ЧИПУП-ПРЗ                Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 363/04.06.2024 г. на Кмета на община Мездра е одобрено „Частично изменение на подробен устройствен план – план […]

И това лято в Мездра ще се проведат плувни курсове за ученици

               За 26-та поредна година Община Мездра и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) организират летни плувни курсове за ученици от I до VII клас. Обучението ще се проведе от 1 юли до 23 август на басейна в Хотелски комплекс „Долче Вита“. То ще се бъде водено от […]

Община Мездра подписа Договор за финансиране на Проект по Фонд „Социална закрила“

               Община Мездра сключи Договор за съвместна дейност РД-04- 74/21.05.2024 г. с Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) за реализиране на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – град Мездра“ по  Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на […]