ОБЩИНА МЕЗДРА – ОФИЦИАЛЕН САЙТ

 

Подкрепете Община Мездра в Националния конкурс „SOS Залесяване“!

В МОМЕНТА СЕ ИЗВЪРШВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БАЗАТА ДАННИ. АКО НЕ ВИЖДАТЕ ДАДЕН РАЗДЕЛ, ОПИТАЙТЕ ДА ГО ДОСТЪПИТЕ ЧРЕЗ ТЪРСАЧКАТА!

Проект за Н А Р Е Д Б А за разполагане на преместваеми обекти съгласно чл.56,

ОБЩИНА МЕЗДРА Мездра, ул.“Христо Ботев“ 27,тел: 0910 35 – 21,факс: 0910 25 – 23, mail: mezdra@mail.bg, www.mezdra.dir.bg Н А Р Е Д Б А за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра съгласно чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията […]

ПРОЕКТ за Наредба ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Наредба ЗА РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра. Целта на наредбата е да осигури защита на потребителите и условия за лоялна конкуренция. / 2 / По смисъла […]

Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура

Проект “Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра” Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ На 24.09. 2008 година стартира Проект “Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и […]

Pеконструкция на общински път в община Мездра

Проект “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра. Път VRC 1143 – /III-103/” Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ На 13.08. 2008 година стартира Проект “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция […]

Отчет за работата на Общински съвет – Мездра

Отчет за работата на Общински съвет – Мездра за периода м. ХІ.2007 – м. V.2008 година Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми господин Аспарухов, Уважаеми жители на Община Мездра, Преди 6 месеца по волята на избирателите от община Мездра бе сформиран сегашния състав на общинския съвет. Жителите на нашата община изпратиха в местния парламент представители на […]