____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изплащане на еднократни помощи за раждане на дете

От 29.01.2015 год. /четвъртък/ Община Мездра започва изплащането на еднократни парични помощи за раждане на дете съгласно Решение 500/27.02.2014 год. на ОбС – Мездра. 

Всички, подали молби, могат да получат полагащите им се суми за новородени в Центъра за услуги на гражданите, на партера  в сградата на общината от 9,00 до 17,00 часа.

https://www.livechatalternative.com/