____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общински литературен конкурс, посветен на 70-годишнината от края на Втората световна война

Регламент:

Конкурсът е за ученици:

1.От 5-8 клас ;

2.От 9-12 клас;

Жанрове:

1.Стихотворение (до 2 страници);

2.Разказ (до 3 страници);

3.Есе (до 3 страници);

Всеки от участниците може да кандидатства във всеки от жанровете с по 1 произведение. Произведенията да са набрани на компютър и принтирани на хартия. Задължителна придружаваща информация – трите имена на ученика, класа и училището, в което учи.

Във всяка от възрастовите групи и за всеки от жанровете се присъждат І, ІІ и ІІІ награда.

Срок за кандидатстванеот 1 февруари до 15 април 2015 г.

Произведенията да се предават в стая 215 на Общината при г-жа Светла Дамяновска.

Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 9 май 2015 г.

https://www.livechatalternative.com/