____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра призовава гражданите да се включат в Националната кампания „Да изчистим България заедно”

Da iz4istim BG 2015_logo 01

Във връзка с провеждането на Националната кампания Да изчистим България заедно”, която се осъществява под егидата на Btv media group Община Мездра приканва жителите и гостите на общината да се включат на 10 май (неделя) 2015 г. в почистването на замърсени зони в населените места и в близост до тях, прилежащите територии към индивидуалните дворове и междублоковите пространства.

За реализиране на кампанията на желаещите да се включат в нея ще бъдат раздадени полиетиленови чували за смет и ръкавици от представители на Общинска екологична инспекция (стая 113 на Общината), на кметовете и кметските наместници на населени места, на председателите на сградите в режим на етажна собственост и на гражданите.

Събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до обществените съдове за смет в града, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят по преценка на съответното кметство.

С участието на всеки един в кампанията ще демонстрираме своята активна гражданска позиция и ангажираност с каузата за чиста околна среда за нас и следващите поколения. За допълнителна информация и получаване на подръчни материали: тел.0910/ 920 08.

Общинска екологична инспекция

https://www.livechatalternative.com/