____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА за официална церемония по откриване на обектите и заключителна пресконференция по проект ,,Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”

1

2