__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА за официална церемония по откриване на обектите и заключителна пресконференция по проект ,,Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”

1

2