__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за заключителна пресконференция по проект “Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра”

oprr_logo_free_fest

plan

ipgvr