____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”

         На 18.09.2015 г. в заседателна зала на ОДЗ 2 гр. Мездра, ул. „Дунав”1 , ще се проведе кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение” по Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване  благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието  и науката и бенефициент Община Мездра.

       По време на  кръглата маса ще  бъдат дискутирани  формите и механизмите, подпомагащи родители на деца в неравностойно положение за повишаване на съпричастността им към образованието на техните деца. Ще вземат участие, представители на Община Мездра, Дирекция Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето”, директори и учители от детските градини, родители и деца, и др.

https://www.livechatalternative.com/