____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно „Национална обучителна кампания за животновъди"

Областна дирекция „Земеделие" гр. Враца, информира всички животновъди, че на 09.10.2015 от 10.00 ч. в сградата на ул. Софроний 6 в гр. Враца, бившата сграда на БЗНС ще се проведе :

„Национална обучителна кампания за животновъди"

На срещата ще присъстват представители на Министерство на земеделието и храните и представители на Българска агенция по безопасност на храните, на срещата ще бъде разисквани следната информация .

  1. Актуалната епизоотична обстановка в страната към 28.09.2015г. по отношение на констатирани огнища на заболяването бруцелоза по дребните преживни животни и заболяването антракс.
  2. Епизоотичната обстановка на територията на Гърция и Турция касаеща някои актуални заразни заболявания: шап по чифтокопитните, чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите, заразен нодуларен дерматит, син език, (HPAI) A (H5N1) – високопатогенна инфлуенца по птиците;
  3. Изпълнение на Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните за 2015 г., съгласно чл.118, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  4. Предстоящи промени в Закона за ветеринарномедицинска дейност;
  5. Задълженията на животновъдите за ограничаване и предпазване на животновъдните им обекти от проникване и разпространение на причинители на силно заразните заболявания чрез спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване на животни, уведомителен режим при съмнение за заразно заболяване; спазване на ветеринарномедицинските изисквания за идентификация на животните и др.

В информационната среща ще вземе участие г-н Николай Маринов -Главен директор на главна дирекция „Земеделие и регионална политика", който ще запознае фермерите с индикативните ставки по схемите за обвързана подкрепа, определени въз основа на заявените животни.

Ръководството на Областна дирекция „Земеделие" – гр. Враца кани всички животновъди от областта.

https://www.livechatalternative.com/