Изплащане на еднократни помощи за раждане на дете

От 02.02.2016 г. /вторник/ Община Мездра започва изплащането на еднократни парични помощи за раждане на дете съгласно Решение 677/17.02.2015 г. на ОбС – Мездра.

Всички, подали молби, могат са получат полагащите им се суми за новородени в стая 212 на Общинска администрация от 9,00 до 17,00 часа.