____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

Програмата е изработена от временна комисия, създадена с тази цел, в която учасrват предсrавители на Организация за защита на животните, Общинска админисrрация- Мездра и Общински съвет- Мездра.

Предосrавена е на вниманието на гражданите за публично обсъждане.

Очакваме в срок до 8 март 2016 година гражданите да внесат в деловодсrвото на Общински Съвет – Мездра своите предложения за корекции.

Свали Проект на ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА