____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи
Р Е Г Л А М Е Н Т
за провеждане на  събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители
 “Де е българското”
 
Място:  КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА ,   ОБЛАСТ ВРАЦА
 
       Дата:5 юни 2016 г.
 
            Съборът се организира от Община Мездра със съдействието на НЧ “Просвета-1925-Мездра” и Сдружение “Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на читалищни изпълнители,  представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В събора  могат да участват:
 
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
 
 Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
 
 За всеки участник се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участва с  до двама изпълнителя в жанр. Желателно е заявките да бъдат придружени с кратка анотация за изпълнителите и рекламни материали.
 Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
 На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
 В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) майстори на художествените занаяти. Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.
 
 Срок за подаване на заявките  – до 5 май 2016  г.  на адрес:
            гр. Мездра  3100, обл.  Враца
            ул. “ Хр. Ботев” № 27
            Общинска администрация, стая 215
            Светла Дамяновска
            или на e-mail: s.dam@abv.bg
            До 31 май на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.
           
 За контакти :
            Община Мездра
            Светла Дамяновска – Гл. експерт   „Култура, КН и ХГ”  тел. 0885 983 283                                                                      

Свали Заявка за участие

https://www.livechatalternative.com/