____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за провеждане на еднодневни информационни срещи

Pokana МIG-семинар (1)

ПОКАНА

ОБЩИНА МЕЗДРА

КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На еднодневни информационни срещи/семинари за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.

Информационни срещи/семинари са в изпълнение на дейности по Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат:

 

  • 17.03.2016 г. от 10.00.часа в сградата на община Мездра, гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4
  •  28.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с. Царевец, общ.Мездра,

 

  •  29.03.2016 г. от 10.00 часа в сградата на кметството в с.Зверино, общ.Мездра,
  • 30.03.2016 г. от 10.00.часа в сградата на община Мездра, гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 27, ет.4

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

https://www.livechatalternative.com/