____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект за „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра”

pokana VPres_Solidarnost

ПОКАНА

за участие във

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка със стартирането на проект за „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра”, изпълняван по „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 год., съфинансирана от Европейския съюз

Община Мездра Ви кани

да участвате във встъпителната пресконференция,която ще се проведе на 17 март 2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Мездра!

 

инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

 

 

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Възстановяване на подпорни стени на територията на община Мездра “, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Координиращия орган.