____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Пролетно почистване в град Мездра

Уведомяваме Ви, че от 22.03.2016 год.  до 22.04.2016 год. се организира пролетно почистване в град Мездра.

Съгласно чл.24 от Наредба №1 на Общински съвет – Мездра задължение на собствениците на имоти и живеещите в сгради в режим на етажна собственост е поддържането в приветлив и естетичен вид на имотите и прилежащите към тях територии /включително тротоарните платна/. Събраните  отпадъци могат да се поставят на временни площадки за събиране на отпадъци от почистване на градини и имоти на граждани, намиращи се на:

Ул. Цанко Церковски / ул. Искър

Ул. Патриарх Евтимий / от двете страни на базата на ОбП “Чистота” и до гробищния парк/

Ул. Витоша/ ул. Георги Кирков

Ул. Стефан Караджа/ ул. Сливница

Ул. Христо Ботев / срещу бензиностанция ”Фар Петролиум”/

Ул. Динко Петров /спортна площадка/

Ул. Христо Смирненски/ ул.Любен Каравелов

Ул. Георги Кирков / ул. Захари Стоянов

Ул. Дружба / зад Младежкия дом/

Ул. Л.Каравелов /Боденска рампа/

Ул.Оборище / ул.Добруджа

 

   През целият период ще се извозват и събрани отпадъци от граждани по предварителна заявка в Общинско предприятие “Чистота” или на тел. 0910/93375. При необходимост контейнерите за битови отпадъци ще се обслужват и допълнително извън утвърдения график.

 

 Общинска екологична инспекция

https://www.livechatalternative.com/