__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Дирекция “Бюро по труда” – Мездра обявява следните насърчителни режими и финансови средства, за които може да се сключват договори с работодатели през м. април 2016 г.

BT