ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

С Присъда / определение за одобряване на споразумение / №220 , постановено на 28.12.2015 г. по НОХД 1455/2015 г. по описа на Врачански районен съд  , с което Росен Стефанов Филипов  от с.Люти брод, община Мездра, ул.”Валеновица” №9  е осъден на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ – за изпълнение за това, че след като е бил осъден с Решение от 02.11.2010 г. по Гражданско  дело № 1951/2010 г. по описа на Районен съд – Дупница, влязло в сила на 23.11.2010 г. да издържа свой низходящ – сина си Г.Р.Ф., при условията на повторност, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и  повече вноски, а именно 17 /седемнадесет/ месечни вноски, всяка с размер на 60,00 лева или общо сумата  от 1020,00 лева- престъпление по чл.183 ал.4, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
 
 
 
21.04.2016 г.
Гр.Мездра