____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за работни срещи, свързани с консултиране за подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра

mig1

 
           ОБЩИНА  МЕЗДРА
                    КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
       На работни срещи, свързани с консултиране за подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.
 
       Срещите  са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат:
  • 25.05.2016 г.  и  27.05.2016 г. от 11.00 часа в сградата на община Мездра, гр. Мездра, ул.“Христо Ботев“ №27, ет.. 4
      За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.
 
     Разчитаме на Вашата активност и присъствие! 


https://www.livechatalternative.com/