____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за информационни срещи за консултиране с местната общност за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра

mig_logo

ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
 
На информационни срещи за консултиране с местната общност  за подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра.
 
Срещите  са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат както следва:
 
 

на 22 юни 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра, ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 

на 23 юни 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,  ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 

на 29 юни 2016 г. от 11.00 часа в сградата на кметството в с. Горна Кремена, общ. Мездра

 

на 30 юни 2016 г. от 10.30 часа в Читалище „ Просвета „ – гр. Мездра, ул. „ Просвета „ № 1

 
За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова
 
Разчитаме на Вашата активност и присъствие! 
https://www.livechatalternative.com/