____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра

ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра.
Обсъжданията са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат както следва:

 

  • на 6 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

  • на 7 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

  • на 13 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

      ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 

 

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

https://www.livechatalternative.com/