__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Покана за обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра

ОБЩИНА  МЕЗДРА
КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

На обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на територията на община Мездра.
Обсъжданията са в изпълнение на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-157/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще се проведат както следва:

 

  • на 6 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

  • на 7 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

  • на 13 юли 2016 г. от 10.30 часа в сградата на общината, гр. Мездра,

      ул.“ Христо Ботев “ № 27, ет.4, 

 

 

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате на тел. +359 877 170 929 и ел. адрес mig_mezdra@abv.bg – координатор М. Константинова.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!