__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Мотиви за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Мездра


Виж Мотиви за промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Мездра в pdf формат