__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за Публично обсъждане на Проект за Бюджет на Община Мездра за 2017 г. и представяне на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г.

pokana_budjet17