____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение относно третиране на строителни отпадъци на територията на град Мездра

Общинска администрация Мездра уведомява всички граждани, фирми, организации и учреждения, че отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други учреждения се събират, транспортират и депонират на градското депо за строителни и неопасни производствени отпадъци, разположено в местността ”Рудината”, в близост до стария път за село Моравица.

Събирането и извозването на строителните отпадъци може да се извърши със собствени (или наети) съдове и транспорт или чрез общинско предприятие ”Чистота”- Мездра, чрез заявка за доставка на контейнер за строителни отпадъци на тел. 0910 93375.

Ползващите собствен (или нает) транспорт заплащат таксата за обезвреждане на отпадъци на входа на депото, а лицата които ползват услугите на ОП "Чистота”, заплащат таксата и разходите за транспорт в касата на община Мездра – център за услуги и информация на гражданите.

Такси за обезвреждане на отпадъците:

За депониране на:
^        строителни отпадъци – 5 лв./куб. м.
^    земни маси от жилищно строителство, изкопи за подземни комуникации, пътни основи и др. – 1,5 лв./ куб. м
^        стъклени отпадъци – 10 лв./куб.м.
^        утайки от промишлени води – 10 лв./ куб.м.
^        отпадъчна фракция "варовик” – 10 лв./куб.м.
^        други нетоксични отпадъци – 4 лв./куб.м.
 
 
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕПОТO:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК – от 08.00 ч. до 17.00 ч.