____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Мездра за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПП „ГЕРБ”
КП „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ”
ПП „ДПС”
КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”-НФСБ и ВМРО
КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
ПП „ АТАКА”
КОАЛИЦИЯ „АБВ”

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне състава на СИК в община Мездра за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 от 24.01.2017 г. /обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г./ на Президента на Р България

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017 г. / Указ № 59 от 24.01.2017 г. /обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г./ на Президента на Република България и на основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 4182-НС от 01.02.2017 г., насрочвам на 15.02.2017 г. /сряда/ от 16.00 часа в кабинета на кмета на община Мездра консултации за определяне състава на СИК в община Мездра.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс и т. 9 от Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК и Решение № 13-НС от 09.02.2017 г. на РИК Враца при провеждането на консултации при кметовете на общини, партиите и коалициите следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  2. наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  3. три имена и ЕГН на предложените лица;
  4. длъжността в комисията, за която се предлагат;
  5. образование, специалност;
  6. телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  7. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
  8. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  9. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК, или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Приложения:

Решение на ЦИК № 4182-НС/01.02.2017 г.

Решение на ЦИК № 4237/07.02.2017 г.>

Решение на РИК Враца № 13/09.02.2017 г.

инж. ГЕНАДИ СЪБКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА

https://www.livechatalternative.com/