____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на  събор на читалищни фолклорни групи и изпълнители

 “Де е българското”

Място:  КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ, ОБЩИНА МЕЗДРА    ОБЛАСТ ВРАЦА

Дата:21 май 2017 г. – неделя

Съборът се организира от Община Мездра със съдействието на НЧ “Просвета-1925-Мездра” и Сдружение “Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде възможност за сценична изява на читалищни изпълнители,  представящи фолклорното богатство и уникалност на своя регион.

В събора  могат да участват:

- Певчески групи и индивидуални изпълнители

- Танцови групи и индивидуални изпълнители

- Инструментални групи и индивидуални изпълнители

            Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.

За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до двама изпълнителя в жанр.

Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.

На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.

В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) майстори на художествените занаяти. Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.

Срок за подаване на заявките  – до 30 април 2017  г.  на адрес:

гр. Мездра  3100, обл.  Враца

ул. “ Хр. Ботев” № 27

Общинска администрация, ет. 2

Светла Дамяновска

или на e-mail: s.dam@abv.bg

До 12 май 2017 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.

За контакти :

Община Мездра

Светла Дамяновска – гл. експерт   „Култура и ХГ”  тел.  0885 983 283


Свали Заявка за участие

https://www.livechatalternative.com/